ГУК "Центр развития бурятской культуры Забайкальского края"

Главная » 2015 » Октябрь » 20

Агын Буряадай тойрогой дэбисхэр дээрэ үнгэргэгдэхэ

Буряад хэлэнэй үдэрнүүдэй нээлтын баяр ёһололой

СЦЕНАРИ

Хэзээ үнгэргэгдэхэб: 2015 оной октябриин 9-дэ 11.00 сагһаа

Хаана үнгэргэгдэхэб: «Ага тосхон» гэһэн тойрогой түб хотодо

Сценари найруулан зохёогшо: Батомункина Ц.Ц.

Баяр ёһололой нээлтэ хүтэлэн ябуулагшад: Алакчинова Б.Б., Аюров Б.Б., Батомункина Ц.Ц. Репетици – октябриин 13-да 16.00 сагһаа

Выставка: музей, библиотека, ДалиТэ, ДДТ, ДШИ, ДСОШ №1, МСОШ №2

(нээлтэ хүтэлэгшэдэй үгэ хэлэжэ байха үедэ

буряад хүгжэм табигдажа байха)

(фанфара зэдэлнэ)

(фанфарын удаа «ТАЛЫН ҺҮЛДЭ» гэһэн хатар К.И.Базарсадаевай нэрэмжэтэ уранһайханай һургуулиин һурагшад гүйсэдхэнэ (16 басагад).

Багшань – Дарима Дашинимаевна Аюшиева)

(Удаань – баяр ёһололой һайндэр хүтэлэгэшд тайзан дээрэ гарана)

Агууехэ Илалтын 70 жэлэй ойдо зорюулагдана…

... Читать дальше »

Просмотров: 333 | Добавил: mars | Дата: 20.10.2015 | Комментарии (0)

Россин соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, уранзохеолшо, журналист, Агын телерадиокдэшэ хомпаниин түрүүшын түрүүлэгшэ Гарма Анандаевич Цырендашиевай нангин дурасхаалда зорюлагдаһан үдэшын

СЦЕНАРИ

Хэзээ үнгэргэгдэхэб: 2015 оной октябриин 16-да, үдэрэй 3.00 сагһаа

Хаана үунгэргэгдэхэб: «Амар сайн» гэһэн театрай ордон соо

Үдэшэ хүтэлэн ябуулагшад: Батомункина Ц.Ц., Цыдендоржиев Р.Ц.

Сценари найруулан зохеогшо: Батомункина Цырендулма Цыбиковна

Режиссер: Аюшиева Саяна Гармаевна

(фанфары)

(хүшэгэ нээгдэнэ; сценэ дээрэ - «Амар сайн» театрай оркестр)

Буряад сюитэ – Гүрэнэй «Амар сайн» гэһэн дуу хатарай театрай артистнар гүйсэдхэнэ.

( үдэшэ хүтэлэн ябуулагшад тайзан дээрэ гарана)

Хүтэлэгшэ: Амгалан үдэрэй амар мэндэ, хүндэтэ нютагайхин!

Хүтэлэгшэ: Амар сайн, хүндэтэ нүхэд! Росси гүрэн дотор соносхогдоһон Үран зохеолой жэлтэй болон манай тойрог дотор боложо бай ... Читать дальше »

Просмотров: 431 | Добавил: mars | Дата: 20.10.2015 | Комментарии (0)