ГУК "Центр развития бурятской культуры Забайкальского края"

Главная » 2016 » Февраль » 10

Энэ оной түрүүшын һарын эсэстэ хүршэ Огшоогой аймагай Хурулга һууринда соёлой шэнэ байшан нээгдэжэ, тэрээнтэй дашарамдуулагдаһан баяр ёһололой найр наадан январиин гушанда үнгэргэгдэһэн байна. Тус хэмжээ ябуулгада Забайкалиин хизаарай губернатор К.К.Ильковский, Законодательно суглаанай депутадууд Д.Ц.Дугаров, В.В.Лось гэгшэд, соёлой министр В.К.Колосов, Огшоогой аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэд В.А.Барнашов ба А.А.Бочарова болон бусад айлшад хабаадаһан байна.

            Соёлой байшангай барилгань, 2014 ондо баталан абтаһан Забайкалиин хизаарай бага һууринуудта туһаламжа, дэмжэлтэ үзүүлхэ гэһэн тусхай программада оруулагдажа, гүрэнэй болон хубиин талануудһаа хамталагдаһан мүнгэн зɵɵриин аша туһаар бодхогдоо–гэжэ Константин Ильковский нээлтын үедэ хэлээ һэн. Хамта дээрээ 2015 ондо тус программаар хизаараймнай газар дэбисхэр дээрэ найман соелой байшангууд баригдаһан, нэгэ соелой байшан шэнэлэн заһабарилагдаһан бай ... Читать дальше »

Просмотров: 398 | Добавил: mars | Дата: 10.02.2016 | Комментарии (0)